Kazakh coda clusters

From FireSpeakerWiki
Jump to navigationJump to search
  • ep
  • cl
  • cl < CVC

heterorganic

G r l N F S
G ауыл (~~аул-) қауым (~~қаум-)
r бұрыш (-~~бұрш-) қорық (қорқ-)
l халық (халқ-), қалып (қалп-), мүлік (~мүлк-)
N
F
S


homorganic

G r l N F S
G мойын (~мойн-) айт, қауіп (қауп-)
r мұрын (мұрн-) құрт, мұрт, арт
l бұлт, ұлт, салт
N ұлыс (~ұлс-), кеніш (~кенш-) ант, қант, даңқ, реңк
F
S