Kyrgyz POS pairs

From FireSpeakerWiki
Jump to navigationJump to search
 • тыт
 • сүйкө
 • жаа
 • жай
 • кыр
 • суу
 • туу
 • кап
 • кыл
 • жар
 • жан
 • кан
 • там
 • кал
 • каз
 • бак
 • тан
 • күл
 • кеч
 • тал
 • тик
 • кез
 • жүз
 • чач
 • чак
 • жак
 • күй
 • как
 • ал
 • эт
 • ак
 • кат
 • так
 • көр
 • чал
 • уч
 • көч
 • кир
 • тил
 • түш
 • кош
 • той
 • кой
 • аш
 • ач
 • ич
 • айт
 • сай
 • жаз
 • көп
 • кур
 • сап
 • (сок)

Unique to Kazakh

 • бас
 • қыс